การวางแผนการเงิน คือ?


ทำไมต้องวางแผนทางการเงิน การวางแผนทางการเงินเปรียบเหมือนเครื่องมือสำคัญ ที่จะช่วยให้เราสามารถจัดการชีวิตได้อย่างเป็นระบบ มีรายได้เพียงพอกับค่าใช้จ่ายและมีเงินเหลือเก็บออมไว้ใช้ในอนาคต ดังนั้นคนที่ต้องการมีอนาคตที่มั่นคง จึงต้องอาศัยการวางแผนการ...


VIEW MORE

เกี่ยวกับเรา


IFCG (“Independent Financial Consulting Group”) เป็นกลุ่มที่ปรึกษาการเงินอิสระ ...

KTBST Press Conference


KTBST บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด สมาชิกตลาดหลักทรัพย์ หมายเลย 32 บริหารโดย ดร.วิ...

วิสัยทัศน์

ปัจจุบัน IFCG เป็นผู้บุกเบิกนวัตกรรมทางการเงิน   และ มีโครงการในการสร้าง Financial Comple...

read more

ค่านิยมองค์กร

ที่ปรึกษา และ นักวางแผนการเงินของบริษัท IFCG เรายึดถือการทำงานตาม Core Values(ค่านิยมหลัก) ดังนี...

read more

แนะเทคนิคการลงทุน สไตล์ วิทูร เลิศพนมวรรณ

"คงไม่มีใครปฏิเสธความต้องการมีความมั่นคงในชีวิต มีเงินทองให้จับจ่ายใช้สอย มีเงินเหลือเก็บไว้...

read more

การวางแผนยามเกษียณ โดย คุณวิทูร เลิศพนมวรรณ

"หลายคนอยากสบายในยามเกษียณ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ต้องเกิดจากการวางแผนก่อนทั้งสิ้น ซึ่งก่อนที่...

read more