เกี่ยวกับเรา

  • Home
  • เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา

IFCG (“Independent Financial Consulting Group”) เป็นกลุ่มที่ปรึกษาการเงินอิสระ
ผู้บุกเบิกธุรกิจที่ปรึกษาการเงิน ซึ่งให้บริการวางแผนการเงินครบวงจร นำเสนอผลิตภัณฑ์หลากหลาย
พร้อมคำแนะนำที่เป็นกลาง สร้างแผนการเงินเฉพาะบุคคล ด้วยการจัดสรรสินทรัพย์อย่างมีแบบแผน 
เพื่อให้ลูกค้าบรรลุเป้าหมายทางการเงินอย่างมั่งคั่ง และมั่นคง ทั้งภาคส่วนบุคคล และธุรกิจ

 

เราเป็นผู้นำนวัตกรรมทางการเงิน ที่สนับสนุนให้ที่ปรึกษาการเงินช่วยลูกค้าวางแผนให้บรรลุเป้าหมายทางการเงิน
เพื่อความมั่งคั่งอย่างมั่นคงและถาวร โดยมองความสำเร็จทางการเงินของลูกค้าเป็นศูนย์กลาง

 

ที่ปรึกษาการเงินของ IFCG จำเป็นต้องผ่าน คุณสมบัติขั้นพื้นฐานต่างๆ ที่ทางสมาคมกำหนดอย่างเคร่งครัด
รวมไปถึงสถานะ "Trusted Advisor" ที่เป็นมาตรฐานขั้นต่ำ ของ IFCG College  

ปัจจุบัน เรามีที่ปรึกษาการเงิน มากกว่า 150 ชีวิต ที่คอยดูแล และ วางแผนการเงินให้กับลูกค้า