การวางแผนการเงิน คือ?


ทำไมต้องวางแผนทางการเงิน การวางแผนทางการเงินเปรียบเหมือนเครื่องมือสำคัญ ที่จะช่วยให้เราสามารถจัดการชีวิตได้อย่างเป็นระบบ มีรายได้เพียงพอกับค่าใช้จ่ายและมีเงินเหลือเก็บออมไว้ใช้ในอนาคต ดังนั้นคนที่ต้องการมีอนาคตที่มั่นคง จึงต้องอาศัยการวางแผนการ...


VIEW MORE

WHO ARE WE


Independent Financial Consulting Group, (“IFCG”) is the pioneer leading financial ser...

KTBST Press Conference


KTBST บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด สมาชิกตลาดหลักทรัพย์ หมายเลย 32 บริหารโดย ดร.วิ...

OUR VISION

To be the largest financial services solution provider in Thailand having a vibrant community of ...

read more

OUR CORE VALUES

To best serve our clients, we expect each of our financial consultant to live our core values: ...

read more

แนะเทคนิคการลงทุน สไตล์ วิทูร เลิศพนมวรรณ

"คงไม่มีใครปฏิเสธความต้องการมีความมั่นคงในชีวิต มีเงินทองให้จับจ่ายใช้สอย มีเงินเหลือเก็บไว้...

read more

การวางแผนยามเกษียณ โดย คุณวิทูร เลิศพนมวรรณ

"หลายคนอยากสบายในยามเกษียณ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ต้องเกิดจากการวางแผนก่อนทั้งสิ้น ซึ่งก่อนที่...

read more