บริษัท ไอเอฟซีจี จำกัด ได้รับเกียรติ ขึ้นรับรางวัลคุณวุฒิประจำปี 2560
JULY 19 2018
คุณวิทูร เลิศพนมวรรณ CEO บริษัท ไอเอฟซีจี จำกัด นำทีมคณะผู้บริหารและบุคคลากรเข้ามอบรางวัล ในงาน AIA ANNUAL AGENCY AWARDS ประจำปี 2560
จัดขึ้นที่ อิมแพค เมืองทองธานี วันที่ 20 เมษายน 2561 บริษัท ไอเอฟซีจี จำกัด ได้รับเกียรติ ขึ้นรับรางวัลคุณวุฒิประจำปี 2560 จาก คุณตัน ฮาค เลห์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท เอไอเอ จำกัด

โดยปีนี้ทางไอเอฟซีจีได้รับ ตำแหน่ง GA of the year สำนักงานตัวแทนประกันชีวิตยอดเยี่ยม อันดับ 3 ของประเทศไทย
คุณธิดารัตน์ ศักดิ์สยามกุล Unit linked Product of the year ผู้จัดการหน่วยยอดเยี่ยม อันดับ2 ของประเทศไทย คุณภิญโญ แสงวนางค์กุล Agent of the year ตัวแทนยอดเยี่ยมของประเทศไทย และรางวัล MDRT เป็นคุณวุฒิระดับสากลให้กับบุคคลากรของไอเอฟซีจีที่ได้รับมากกว่า 20 ท่าน
IFCG
IFCG
IFCG
IFCG
IFCG