บริการของเรา
ไอเอฟซีจี เราเข้าใจดีว่าลูกค้าแต่ละท่านมีความต้องการในชีวิตที่แตกต่างกัน เราจึงจัดกลุ่มประเภทการให้บริการวางแผนและ ให้คำแนะนำทางการเงินออกเป็น 6 ประเภท ตามวัตถุประสงค์ทางการเงิน และความต้องการในแต่ละช่วงชีวิตของลูกค้า ภาย ใต้การคำนึงถึงผลประโยชน์และเป้าหมายของลูกค้าเป็นสำคัญ (Client-focus) ดังนี้
INVESTMENT PLANNINGการวางแผนการลงทุน
การลงทุนป็นเรื่องง่ายที่ใครๆก็สามารถทำได้ แค่ซื้อในราคาต่ำและขายในราคาสูง แต่ใช่ว่าส่วนใหญ่จะสามารถทำตามหลักการนี้ได้ หลักการและกลยุทธ์ที่จะช่วยให้คุณสามารถมีพอร์ตการลงทุนแบบมีประสิทธิภาพ กำหนดความเสี่ยง ระยะเวลา และเป้าหมายของคุณได้ เรามีผู้เชี่ยวชาญที่จะให้คำปรึกษาและพาคุณไปสู่เป้าหมายที่คุณวางไว้
TAX PLANNINGการวางแผนภาษี
การเข้าใจกลยุทธ์และการบริหารภาษีถือเป็นส่วนสำคัญในการวางแผนทางการเงินของคุณ เพราะเราสามารถวางกลยุทธ์ในการลงทุนเพื่อเพิ่มพูนความมั่งคั่ง แต่ในทางกลับกันก็สามารถสร้างเป็นค่าลดหย่อน รวมไปถึงการของคืนเครดิตภาษีอย่างมีประสิทธิภาพ และถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของสรรพากรทุกประการ
INSURANCE PLANNINGประกันชีวิต
ฐานรากสำคัญของการวางแผนการเงิน คือการรักษามูลค่าทางเศรษฐกิจให้คงอยู่ไม่ว่าในสถานะการใดก็ตาม เพราะเหตุการณ์ไม่คาดฝันสามารถเกิดขึ้นได้เสมอ การโอนย้ายความเสี่ยงคือการวางแผนการเงินที่ชาญฉลาด โดยที่สามารถโอนภาระหรือโอนย้ายความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นให้บุคคลที่สามเป็นคนดูแล
RETIREMENT PLANNINGการวางแผนเกษียณอายุ
คนส่วนใหญ่ไม่ได้ได้ว่างแผนที่จะล้มเหลว แต่คนล้มเหลวเพราะไม่ได้วางแผน ฉะนั้นการประสบความสำเร็จทางการเงินนั้นเกิดขึ้นจากการวางแผนที่ดีเสมอ ในวัยเกษียณคือวัยพักผ่อนจากการทำงานหนักทั้งชีวิต คุณควรจะมีอิสระภาพในการจับจ่ายและใช้ชีวิตที่คุณเลือกได้ แผนการเงินที่ดีจะสามารถโจทย์ความต้องการของใครได้เพื่อให้คุณเกษียณได้อย่างเกษม
ESTATE PLANNINGการวางแผนมรดก
การวางแผนมรดก คือ การบริหารและส่งมอบทรัพย์สินให้คนรุ่นหลังอย่างมีประสิทธิภาพ เริ่มต้นจากการทำบัญชีทรัพย์สินที่มีอย่างละเอียด การศึกษาข้อกฎหมายและวางแผนให้ส่งต่อมรดก ไปยังทายาทโดยได้รับประโยชน์สูงสุดทางภาษี ไม่ว่าจะเป็นการวางแผนการทยอยให้ การเปลี่ยนทรัพย์สินที่เสียภาษีเป็นทรัพย์สินที่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี
EDUCATION PLANNINGการวางแผนการศึกษาบุตร
ความฝันสูงสุดของพ่อแม่คือการเห็นลูกที่รักสำเร็จการศึกษาอย่างเป้าหมายที่วางไว้ ซึ่งการวางแผนการศึกษาถือเป็นการวางแผนระยะยาวและมีปัจจัยอื่นเข้ามาเกี่ยวข้อง เช่น เงินเฟ้อ ความสามารถในการหารายได้ของพ่อแม่ ดังนั้นการวางแผนจะต้องสามารถตอบโจทย์ในเรื่องการเติบโตของตัวเงิน และการันตีค่าการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
LIFE TIMELINE
our services
  • วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ของลูกค้า เช่นสถานะทางการเงิน
  • ดูระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้
  • นำความเสี่ยงมาเปรียบเทียบกับเป้าหมายทางการเงิน
  • พิจารณาคัดเลือกผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เหมาะสม
    สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ลูกค้า
  • บริการในส่วนการส่งเสริมสุขภาพและการใช้ชีวิต